Xabina vom St.-Michaels-Berg Nachkommen

  Rikkor vom St.-Michaels-Berg
W.T. 06.06.2012 
V: Labo vom Schollerweiher
M: Xabina vom St.-Michaels-Berg


Home